Göran Bäärnhielms webbplats

Släkten Bäärnhielm
Nybro
Jonsson Avasjö
KB
Kartor
Kartarkivarieföreningen
Folkets Historia
Magnus Erikssons landslag
Medeltid
Stockholms Humanistiska Förbund
Kvikkjokk
Islamutställningen 2000
London 2004
Istanbul juni 2006
Rom juni 2007
Nyrén
Rålamb
Opicinus de Canistris
Johan Gustaf Renats "kalmuckiska" kartor
Mercator Bilder till artikel inför Mercators 500-årsdag 5 mars 2012
Messrelationen Kalmarkrigskartan 1611
Fredsmilskartor
Antikvitetskollegiet

Sidredaktör: Göran Bäärnhielm
<goran.baarnhielm[at]gmail.com>
Grindsgatan 35, SE-11857 Stockholm, Sweden
Tel. +46-8-6437741, Mobile +46-768-362848
Uppdaterad: 2014-08-22