13. Kinesiska kartor. Upptill en världskarta (nr 317) av jesuitpatern Ferdinand Verbiest, som var direktör för astronomiska institutet i Peking 1671-85. Nu i Uppsala universitetsbibliotek. Nedtill två kinesiska kartor (nr 326-327) tillhörande Etnografiska museet.