14. Svenska provinskartor. Upptill Carl Gripenhielms karta över Bohuslän 1690 (nr 145) och Johan Meijers karta över Gotland 1646 (nr 147), nedtill Gripenhielms karta över Öland 1682 (nr 154), alla i Krigsarkivet.