15. Kartor över Sibirien. Upptill Nicolaes Witsens "Nieuwe lantkaarte van het noorder en ooster deel van Asia en Europe strekkende van Nova Zemla tot China" 1687 (nr 299), Uppsala universitetsbibliotek (se även http://bell.lib.umn.edu/rmaps/1687.html), nedtill till vänster karolinen Philipp Johann von Strahlenbergs " Nova Descriptio Geographica Tattariae Magnae" 1730 (nr 306), till höger Kirilovs karta över Sibirien, "Imperii Russici Tabula Generalis" 1734 (nr 264), båda i Kungl. biblioteket.