16. Till vänster några kartor över Kina. Den övre, en ”världskarta” i träsnitt från 1743, finns i Kungl. biblioteket..