17. Svenska kartor. Längst upp till vänster Olof Tresks karta över Torne lappmark 1643, Krigsarkivet (nr 134), därbredvid Carl Gripenhielms generalkarta över Sverige 1688, Kungl.biblioteket (nr 127).