18. På övre hyllplanet två silverpokaler i form av en jordglob buren av Herkules till vänster och en himmelsglob buren av Atlas till höger, båda tillhörande Husgerådskammaren (nr 363). Dessutom flera miniatyrglober och ett par exemplar av Olof Rudbecks solur med karta (nr 359-360).