Leo 2. Från vänster: Einar Bratt, Leo Bagrow och Wiking Duner (KS sekreterare) kring Hondius’ himmelsglob 1640 (nr 367), tillhörande Stifts- & landsbiblioteket i Linköping.