5. Visningssal i museet med montrar för atlaser. Närmast till höger Abraham Ortelius' Theatrum oder Schawplatz des erdbodems, 1573, den tyska upplagan av Theatrum Orbis Terrarum, Kungl.bibliotekets exemplar med världskartan uppslagen (nr 68).