7. Mitt på det belysta väggpartiet till vänster syns "Nova orbis terrarum delineatio", en världskarta av Philipp Eckebrecht 1630 (nr 246), övervakad av den kejserliga dubbelörnen, tillägnad Kepler på vars astronomiska bestämningar i de "Rudolfinska tabellerna" den byggde.