8. På det belysta väggpartiet mitt i bilden syns Simon van Salingens karta över Skandinavien 1601 (nr 265). På väggpartiet hitom en världskarta från barocken centrerad på Nordpolen, till höger därom en bladindelningskarta över Frankrike och där nedanför ett par blad ur Vandermaelens Atlas Universel, 1827 (nr 255).