9. Leo Bagrow i utställningen. I dörröppningen ett faksimil av Herefordkartan (nr 25), nedtill till höger två portolankartor från 1600-talet tillhörande Kungl. biblioteket (nr 236 till vänster, nr 230 till höger) Till vänster om dörren Pehr Lindeströms karta över Nya Sverige, tillhörande Rålambska handskriftssamlingen i Kungl. biblioteket (nr 208) och hans karta över Christina Skantz i Nya Sverige, Riksarkivet (nr 209), längst till vänster Samuel Fahlbergs karta över St Barthélémy i handteckning 1795, tillhörande Vetenskapsakademin (nr. 211).