Panorama (ofullständigt) över London från St Paul's Cathedral oktober 2004

                 

Åter