Rålamb Costume Book 101
Sultan's groom
"Ratuax(?) qui garde les brides de l'Empereur"