Rålamb Costume Book 111
Sultan's saddler

"Saratzi Passa der som bär hästkläder för Keysaren"
'carrying horse clothes for the Emperor'

Serraç = saddler and groom