Rålamb Costume Book 58
Sultan's rower
"Hamlecij qui tirent les remes de la gallere de l'Empereur"
Hamlaci