Rålamb Costume Book 66
Janissary Nr 1
"N: 1 / den förnämste Janissar som gå näst Ianis[sar] Aga"