Kungliga bibliotekets handskrifter från Antikvitetskollegiet i signumordning jämte oidentifierade och förlorade enligt inventarierna.

Tonvikten ligger på latinska handskrifter, men svenska och andra moderna språk finns också med. Isländska handskrifter och lagböcker är inte medtagna.

 

1693

U90:1 Inventarium 1693

1720-25

Inventarier U90:2, U90:3, U90:4, U90:7

1722

U90:3 Inventarium 1722

1734

U125e Katalog över Kungl. bibliotekets handskrifter 1734

1742

U 125e Förteckning över handskrifter överlämnade från Antikvitetskollegiet till Kungl. biblioteket juli 1742

1758

U93 Nils Reinhold Berchs katalog över Kungl. bibliotekets handskrifter ca 1758

ATA

Antikvarisk-topografiska arkivet

BNF

Bibliotheque Nationale de France

Brocmanni

Nils Reinhold Brocman Testamentarisk donation av handskrifter 1770, förtecknade i U89

DelaG

Magnus Gabriel de la Gardie, testamentarisk donation av tryck och handskrifter mm 1686, förtecknade i U89 och ATA

RA

Riksarkivet

Realkat

Den nuvarande realkatalogen över Kungl. bibliotekets handskrifter

Sparfw.

Handskrifter donerade av Johan Gabriel Sparfwenfeldt enl. förteckning 1734 i U125 eller enl. anteckningar i handskrifterna eller enl. Lillieblad, Ecloga … Stockholm 1706

UUB

Uppsala universitetsbibliotek

 

1693 Sid

1693 Nr och titel

1720-25 Sign.

1722 Sid.

Katalogtitlar och beskrivningar

Språk

KB 1758

Realkat. KB HS

Ej KB

13r

157 Wadstena Closters Nunnebok

G.92

36

Wersion af Bibeln

sv

A1

A1

 

13r

159 Relaciones variae papisticae

I.3

39

Alanus de Rupe om Jungfru Marie Psaltare

sv

A2

A2

 

13r

161 Om Christi Pino Ms Swenska

I.1

39

Bonaventura Betraktelser Vadstena 1502

sv

A3

A3

 

13r

160 Horologium aeternae sapientiae

I.10

40

Henrik Suso, Gudeliga snilles väckare. Vadstena

sv

A4

A4

 

13r

156 En gammal BönebokAscanius förskaffat

 

 

[Nils Amundssons ”Den korsfäste Jesu ljuvliga samtal med en syndare” Förslag till bestämning]

sv

A4a

A4a

 

 

 

G.93

36

Papistiska traditioner [Birgittas uppenbarelser]

sv

A5

A5 a-c

 

13r

163 Lectiones et cantiones annuae

I.7

40

Ett missale brukat i Husaby i ärkestiftet

lat

A6

A6

 

 

 

G.136

39

Nicolaus Lyranus in apocalypsin.

lat

A7

A7

 

 

 

I.74

43

Matthiae Laurentii Speculum virginum

sv

A8

A8

 

13r

165 S. Bernhardi Bok

I.123

44

S. Bernhardi bok til sin syster

sv

A9

A9

 

12v

140 De Sancta Margareta Regina

G.100

37

Heliga mäns leverne

sv

A10

A10

 

12v

139 Regula pro Monasterio Vadstenensi

G.95

37

Regula S. Salvatoris in prima persona

lat

A11

A11

 

12v

141 J Marie Örtegård

G.87

36

Petrus Olavi, Jungfru Marie Örtegård

sv

A12

A12

 

13r

164 S. Mechtildae revelationes

I.13

40

Liber Spiritualis gratiae

sv

A13

A13

 

12v

133 Acta et processus canonizationis S. Brig.

G.74

35

Birgittas kanonisationsprocess

lat

A14

A14

 

17r rad 5

Wesselii Collecta

I.205

46

Liber Sententiarum Bernhardi Wessel

lat

A15

A15

 

 

 

L.11

66

Communis piusque modus. Antifonarium. Aschaneus

lat

A16

A16

 

13r

171 Liber seu Registrum Upsalense

G.81

35

Registrum ecclesie Upsalensis

lat sv

A17

 

RA A8

13v

177 Liber Consist. Lincop.

G.82

35

Liber Ecclesie Lincopensis

lat sv

A18

 

RA A9

22v rad 2

Scara Prästemäns bref

G.83

35

Registrum de bonis Praepositurae Scarensi adtinentibus

lat sv

A19

 

RA A12

 

 

G.79

35

Liber ecclesiae Lundensis

lat da

A20

 

RA A11

13v

182 Calendar. Histor. fratrum in Gråmunka Clöster Holm.

G.84

35

Stockholms gråmunkeklosters kalendarium

lat

A21

 

 

13v

173 Bullae Papales de fundi Monasterii Vadstenensis

G.85

35

Birgittinska texter

lat

A22

 

 

13r

172 Privilegia Coenobii Vadstenensis

G.94

37

Privilegier för Wastena Closters Nunnor

lat sv

A23

 

RA A19

12v

135 Wadstena ClosterReglor

G.91

36

Wadstena ClosterReglor

sv

A24

 

 

9v

26 Åbo gamla Kyrkiobook

G.75

35

Liber ecclesiae Aboensis

lat sv

A25

 

RA A10

13r

158 Wadstena Enspänne Bok

I.18

40

Vadstena klosters privilegiebok.

lat sv da no

A26

 

RA A20

12v

142 Tacksägelse böner om Christi Pino

I.130

44

Samlingsband Birgitta, Bernhard, Suso

sv

A27

A27

 

13r

166 Martyrologia

G.86

35

Strängnäsmartyrologiet”.

lat

A28

A28

 

 

 

I.137

44

Psaltare och böner med et Calendario framföre

sv

A29

A29

 

12v

147 [Breviarium]

G.135

39

Liber precum latine

lat

A30

A30

 

12v

148 Om Christi Pina, upstånd. och hädanfärd

I.129

44

Bonaventura, betraktelser

da

A31

A31

 

12v

145 Revelationum liber 5 6 7 6 8 S Birgitt

I.131

44

Birgittas uppenbarelser 5-8

lat

A32

A32

 

 

 

O.47qv

58

Vita S. Birgittae it. Revelationes

sv

A33

A33

 

12v

143 Legenda sanctorum.

G.88

36

Codex Bureanus”, ett fornsvenskt legendarium

sv

A34

A34

 

12v

144 Lectiones et precationes breves

G.89

36

Lectiones et precationes breves ad dominicales dies

sv lat

A35

A35

 

13r

154 [Bönebok]

I.139

44

Breviarium

lat

A36

A36

 

13r

155 15 böner af passion.

I.95

43

Märita Thuresdotters bönbok

sv

A37

A37

 

13r

153 [Bönebok]

I.110

43

Christina Hansdotter Brasks bönbok

sv lat

A38

A38

 

19v rad 6

Salutatio Beatae Mariae Virginis

I.202

46

Mariahymn. De la Gardie 1686

lat

A39

A39

 

13r

152 En Dansk Bönbok

I.133

44

Dansk bönebok ur De la Gardies bibliotek 1686

da

A40

A40

 

 

 

P.34

 

Kung Valdemars jordebok, Navigatio ex Dania. Sparfw.

lat

A41

 

Till Danmark 1929

 

 

P.35

 

Breviarium Romanum. Sparfw. 1706 s. 90 nr 35

da lat

A42

A42

 

 

 

 

 

Ingegerd Ambjörnsdotters bönbok. 1734: Theol in 4to 29 Precationes sacrae – 1758: Breviarium latinum.

sv lat

A43

A43

 

 

 

O.46qv

58

Birgittas uppenbarelser, fragment. Tillhört J. Bureus.

sv

A44

A44

 

 

 

L.10

66

Petri prioris additiones ad regulam Salvatoris

lat

A45

A45

 

13r

167 Praedia Mensae Episcopalis Strengnensis

G.101

37

Liber Ecclesiae Strengnensis

lat sv

A46

 

RA A15

13r

168 Copiebok af Scara domkyrkias Jordebref

G.141

39

Kopior ur Skara domkyrkias jordebok

sv lat

A47

 

RA A16

15v

279 Documenta Vadsten. Coenobii

I.128

44

Vadstena klosters jordebok 1447

lat av

A48

 

RA D11

12v

131 Ansgarii vita på svenska

I.39

41

Helgons leverne. ”Nådendals klosterbok”.

sv

A49

A49

 

12v

146 Breviarium

I.230

47

Laurentii Gregorii liber precum

lat

A50

A50

 

12v

149 Mässe och gudstienst ordning för Vadstena Closter

G.90

36

Petrus Olavi, mässe- och gudstjänstordning för Vadstena

da

A51

A51

 

 

 

G.24

53 mot

Sermones sacri, manu antiqua

lat

A52

A52

 

13r

150 Skogclösters Hymnale 4to

O.20 qv

57

Skoklosters hymnale, har ägts av Aschaneus

lat

A53

A53

 

 

 

O.39 qv

57

Legenda Sanctorum på latin och Swensko

sv lat

A54

A54

 

7r

22 Cronica Prioris Carthusie

O.48 qv

58

Chronica Priorum Chartusiensis ordinis

lat

A55

A55

 

13r

151 Lectiones Historicae de sanctis svecium et patronis

O.24 8vo

59

Helgonberättelser av Nils Jacobsson Byrkop

lat

A56

A56

 

 

 

 

 

Statuta episcoporum Regni Sveciae. Gåva 1728

lat

A57

A57

 

 

 

 

 

”Jöns Buddes bok” gåva 1758 från Åbo domkyrka

sv

A58

A58

 

 

 

 

 

Copia supplicationis. Fr. Antikvitetsarkivet utan signum 1882

lat

 

A59

 

 

 

 

 

Bulla confirmationis. Fr. Antikvitetsarkivet utan signum 1882

lat

 

A60

 

 

 

 

 

Fragm. av Vadstena klosterreglor. Fr. Antikvitetsarkivet utan signum 1882

lat

 

A61

 

13r

162 Statuta ordinis S. Brig.

 

 

Stadga för Vadstena kloster. Fr. Antikvitetsarkivet utan signum 1882

lat

 

A62

 

 

 

 

 

Miracula beati Petri Olaui. Fr. Antikvitetsarkivet utan signum

lat

 

A64

 

 

 

 

 

Birgittas uppenbarelser, 3:8-9. Fr. Antikvitetsarkivet 1854.

lat

 

A65a

 

 

 

 

 

Graduale Upsalense 1503. Brocmanni 44

lat

 

A94

 

 

 

 

 

Graduale Upsalense 1500. Brocmanni 55

lat

 

A95

 

 

 

 

 

Graduale Upsalense ca 1520. Brocmanni 55b.

lat

 

A96

 

 

 

 

 

Kyriale mm 1570-1600. Brocmanni 196

lat

 

A96a

 

 

 

 

 

Missale Lincopense 1490. Brocmanni 58

lat

 

A97

 

 

 

 

 

Psalmodia Ecclesie Upsal. 1480. Brocmanni 194

lat

 

A98

 

 

 

 

 

Breviarium Upsalense 1500, Brocmanni 188

lat

 

A99

 

 

 

 

 

Manuale Dioecesis Upsal., Brocmanni

lat

 

A104

 

 

 

 

 

Summa Magistri Alani de arte predicandi. Brocmanni 195

lat

 

A106

 

1v

19 Ett hoop rullat Pergament med förteckning på de Personer för hwilka man skulle bedia.

 

 

Själamässolängd, närkiska namn

sv

 

A134

 

 

 

 

 

1734 Theol fol 44: Missale antiquum Gregorii Papae

lat

 

A136

 

 

 

 

 

1734 Theol 4o 2: Psalterium Davidis glossis

lat

 

A142

 

20r rad 12

Aurora [av Petrus de Riga]

G.96

37

1742:21. Petri de Riga poemata Sacra. DelaG 1686

lat

 

A149

 

 

 

 

 

Missale utan kalendarium. 1200-t. Proveniens obekant.

lat

 

A153

 

 

 

 

 

1734 Theol 4o 1: Biblia 1300-t.

lat

 

A167

 

 

 

 

 

1734 Theol fol 45: Missale, latine.

lat

 

A175

 

 

 

 

 

1734 Theol fol 43: Missale Olomucense, latine

lat

 

A177

 

 

 

 

 

Psalterium trol. eng. 1300-1400-tal. Brocmanni 10

lat

 

A182

 

 

 

 

 

1742:24. Visio Tundali

lat

 

A245

 

 

 

G.76

35

Annales Fratrum Minorum in Wisby ca 1400

lat

B99

B99

 

6v

13 Latinsk lagbok

I.90

43

Jutska lagboken verterad på Latin

lat

C60

C60

 

 

 

 

 

Rasmus Ludvigssons Collectanea

sv

D1

D1

 

 

 

 

 

”Spegelbergs bok.” Rimkrönikan Cod. Reg. 1

sv

D2

D2

 

 

 

 

 

”Fru Elins bok.” Rimkrönikan Cod. Reg. 2.

sv

D3

D3

 

15v

298 Äfwentyyr af H Iwan och hertig Hendrich.

O.44

56 mot

”Fru Märetas bok” inkl. Sominia Danielis.

lat sv

D4

D4

 

11r

49 Erici Olai Chronicon Sveticum

G.110

38

Erici Olai Chronicon Sveciae. fol

lat

D9

D9

 

15r

267 Cronica Regni Svetici Erici Upsal:s

O.8 qv

56

Idem in 4:to

lat

D10

D10

 

13r

170 Versio Historiae Sveticae in Gallicam Joliveti

N.14

 

 

fr

D20

D20

 

 

 

O.40

56

40 Chronica Episcoporum Lincop. item Reg. Sueciae etc. ”Linköpings biskopskrönika”

sv

D27

D27

 

 

 

L.14

66

14 Pauli Justen Chronicon Episcoporum Aboensium

lat

D28

D28

 

10v

34 Chronologia Gislonis [tryck]

O.36a

57

Gislonis Chronologia … förökad af J. G.

lat

D29

D29

 

21v rad 18

Kopparbergs grufuan [1662]

L.5

66

5 afritning på Kopparbergs grufwa giord 1662

sv

D70

D70

 

 

 

 

 

Forsius Physica

sv

D76

D76

 

 

 

 

 

Luth Astronomia 1584

sv

D77

D77

 

 

 

 

 

Theologia Gothorum sub Religione Papali

sv

D78

D78

 

 

 

 

 

Wiwallius, Svea Rikes Ringmur

sv

D79

D79

 

 

 

 

 

Isidorus Liber chronicorum. 1734: Sparfw. fol 11

lat

 

D100e

 

7r

21 Cronica sive acta Regum et Principum sub Vet Testamento

O.50

58

1742:32. [Ägdes av Aschaneus 1610]

lat

 

D101a-b

 

 

 

 

 

Petrarca De viris illustribus. 1734: Sparfw. fol 3

ital

 

D121a

 

 

 

 

 

Acciaiuoli Istorie delle guerre di Goti. 1734: Sparfw. qv 7

ital

 

D121b

 

 

 

L.14-16

67 mot

1742:13. Reineccii Syntagma Historicum de familiis veterum regnorum.

lat

 

D126

 

 

 

 

 

Emanuelis Thesauri Epitome Regni Italici  

lat

 

D141:1

 

15e

268 Messenii Scondia Ilustratae 1-9

H

 

Messenius Scondia

lat

 

D336-342

 

15r

275 Eiusdem Tumbae praelustrum

H

 

Messenius Tumbae

lat

 

D337:20

 

 

 

L3

 

1742:3. Stefani Infessurae Civis Romani Diaria. Sparfw.

lat ital

 

D1224

 

 

 

 

 

1742:7. Relationi diversiCarolo Vto Sparfw.

ital

 

D1229

 

 

 

 

 

1742:6. Relationi … Cardinalis Baroni. Sparfw.

ital.

 

D1231

 

 

 

 

 

1742:1. GiornaliDuca di Montilione Sparfw.

ital.

 

D1234

 

 

 

L2

67 mot

1742:2. Vita Johannae Primae Neapol. Reginae. Sparfw.

lat

 

D1237

 

 

 

 

 

1742:8. Opera del Cavalier Bardi. Sparfw.

ital

 

D1241

 

 

 

 

 

1742:4. Relationi diversi

ital

 

D1242

 

 

 

 

 

1742:5. Monarchia del Messia. Sparfw.

ital

 

D1246

 

 

 

P10

 

1742:17. Roderici Toletani Cronica Regum Hispaniae 1459. Sparfw Ecloga 1706 s. 84 nr 10

lat

 

D1263

 

 

 

 

 

1742:10. Traités de Madrid et de Cambriae.

fr

 

D1268

 

16r

302 Gaufredi Monomutensis Historia Britannica

G.104

37

1742:22. Geoffrey of Monmouth

lat

 

D1311

 

 

 

G.71

 

1742:20 Angliae Reges et Regnum. Från J. Bureus.

lat fr

 

D1313

 

 

 

P.8

 

1742:15 Historia Germanica. Sparfw.

ty

 

D1331

 

 

 

N.15

 

1742:30 Tysk Chrönika om Präussen

ty

 

D1335

 

 

 

P.9

 

1742:16 Chron. rer. Roman. & German. Sparfw.

ty

 

D1340

 

 

 

N.2

 

1742:19 Trazigers Hamborgs Cronika

ty

 

D1352

 

 

 

G.129

 

1742:18 Trazigers Hamborgs Cronika

ty

 

D1353

 

 

 

L.9

 

1742:9 Relatione di Helvetia et altri paesi.

it

 

D1390

 

 

 

11-13

 

1742:11 Dlugossi Historia Polon.

pl

 

D1471

 

21r rad 17

 

 

 

Strzelba [Skjutgevär] DelaG

pl

 

D1473

 

21r rad 19

 

 

 

1742:14  [Räkenskaper polska hovet] DelaG

pl

 

D1475-79

 

7r

20 Cronica Bede … a Martino Aschanio collectum.

O.54 qv

58

1742:35 [Fyra texter]. [Aschaneus]

lat

 

Fb23

 

16v

Eiusd. [Stiernhielm] Anticluverius MS

 

 

Stiernhielm Anticluverius

lat

 

Fd14

 

15r

255 Ascanii Inlefwer Jordebok öf:r Håbo [mm]

O.34

56 mot

 

sv

G9

 

RA

13v

181 Östgöte och Smålandz Jordebok

O.37?

56 mot

 

sv

G10?

 

RA

15v

297 Wadstena closters jordebook

O.39 fol

56 mot

 

sv

G12

 

RA

10r

3 Genealogia S. Brig.

K.6a

47

Heliga Birgittas släkt

sv

H6

 

RA

16r

314 Umbra Saxonis Grammatici, Nicolai Petraej.

N.1

51

 

lat

K1

K1

 

7r

27 Documentum de origine Regni Daniae ex Dane Israelita.

N.10

52

 

lat

K27

K27

 

 

 

I.160

 

Malmöboken 1529 av Peder Laurentsen, ett försvar för reformationen i Malmö

da

K44

K44

 

16r

301 En Dansk Rimkrönika med kon. afmålade beläte

K.1

 

Dansk rimkrönika 1597 med kungabilder inkl. Hamlet

da

K49

K49

 

6v

5 Wägwijsare ifrån Engeland och till det heliga Land Johannis Mandeville 1584

 

 

1734: Philos. in 4to nr 15

da

 

M306

 

7r

11 Wägledare af Engeland och till det heliga Land. 1459

O.41 qv

57

1742:31

da

 

M307

 

 

 

L.3

67mot

1742:27 Gabriel Naudé Considerations politiques

fr

 

P78

 

1r

12 Boisarti antiquitates Romanorum

G.143

39

1742:38 Boissard, teckningar från Rom

lat

 

S68

 

 

 

 

 

Aethici Cosmographia. 1734 Sparfw. fol. 7

lat

 

Va1

 

7v

30 Chronica Cornelii de Bellis Trojanorum

O.52

58

1742:34

lat

 

Va14

 

7v

42 En tysk Historia på Rijm om Valentin etc.

L.7

67 mot

1742:29 [Namnlös & Valentin]

ty

 

Vu73

 

 

 

L.4

67 mot

1742:28 Fransösk läkarebok / receptbok

fr

 

X92

 

 

 

 

 

Arderne, De arte phisicali et de cirurgia. 1412. Inköpt till KB 1758.

lat

 

X118

 

 

 

G.77

35

1742:23. Von der natur aller Staijn..

ty

 

X537a

 

21r rad 12

Afrittning på Kopparbergs grufva  [1650]

N.11

53

11 Afritning på Kopparbergs grufwa 1650 in membrana

sv

 

KoB H vol 12

 

10r

12 Revelaciones S. Birgittae

B.9 fol

1

Sannolikt Lübeckupplagan 1492.

lat

 

Ink. 214

 

12r

119 Bonaventura de Sanctis ex Tempore 4to

E.7 fol

20

Tryckår? 1720-25: tr. 1479. Ink. 250: tr. 1481.

lat

 

Ink. 250?

 

 

 

C.2

 

Ptolomaei Cosmographia. Ulm 1482 [tryck] Bureus

lat

 

Ink. 914

 

 

 

C.1

13

Liber Chronicarum cum imaginibus. Nürnberg 1493 [Hartmann Schedel tryck].

lat

 

Ink. 964

 

 

 

I.209

46

1742:36 Liber physico-medicus def.

 

 

 

saknas

 

 

I.211

46

1742:37 Histoire du Roÿ de Tuba

fr

 

 

Till BNF Paris 1872

21v 13

Expeditio Bellica contra Turcam

 

 

1742:12. Dokumentsamling

pl

 

 

Till Polen 1810

 

80 Specification uppå Lunds domkyrckio tillhörige skrifter

G.80

 

Skånebrevsförteckningen

lat sv

 

 

RA B29

12v

134 Msc perg. Copia af några gamle Påvebref fol.

 

 

 

lat

 

 

RA?

13v

180 Copie Bok af några Bref för Linköp.

 

 

 

lat sv

 

 

RA?

15v

289 Några Copier af Libro Eccl:ae Upsalensis

 

 

 

lat sv

 

 

RA?

12v

127 Lectiones Missaler på Latin 8vo

 

 

Trol. tryck

lat

Oident.

 

 

12v

128 [Lectiones missaler]

 

 

Trol. tryck

lat

Oident.

 

 

12v

136 En liten Wadstena Closter Bok

 

 

Heimericus de Campo, Epistula super articulis Reuelacionum beate Birgitte

lat

Oident.

 

UUB C91?

16r

316 Missale Romanum

 

 

 

lat

Oident.

 

 

 

 

A

63

Papistisk Bönebok … under titul: Mariae Örtegård

sv

Oident.

 

 

18v rad 13

De coloribus et Lapidibus pretiosis

 

 

 

lat

Oident.

 

 

19v 5

Compendiosa descriptio Regni Romano Germanici aut. Christiano Cassio Ms 4to

 

 

DelaG Christian Cassius professor i Lund 1668-1670, sedan i dansk tjänst

lat

Oident.

 

 

7v

37 Literatura Hunnica etc.

 

 

 

lat

Oident.

 

 

7v

38 Scriptum Latinum [de Origine Mundi et] de Varijs linguis

 

 

 

lat

Oident.

 

 

1r

6 En lijten allmanack på Pergament i form som en lijten Book

 

 

Runalmanacka? Flera omtalas 1750 i ATA.

sv

Oident.

 

 

1r

7 4 st små Pergaments Breef

 

 

 

?

Oident.

 

 

1r

4 Ett papper af half ark med Chinesiska Caractherer

A

64

1720-25: ”Några andra antikviteter”

kines

Oident.

 

 

19v rad 14

5 blad lösa med Chinesiska och Arabiska Caracterer

 

 

DelaG Saknas efter slottsbranden.

kines

Oident.

 

 

21v rad 15

Mounitz[ions] quadrant

 

 

DelaG Riktkvadrant för artilleriet

 

Oident.

 

En tänkbar parallell finns i Armémuseum.

11r

46 Vita S. Brynolphi; Ep. Scarensis.  [1492 Lübeck]

 

 

Saknas 1720-25. KB:s nuvarande ex. kom 1872.

lat

Förlorad

 

 

6v

2 Gesta Danorum Saxonis Grammatici papper

 

 

Förlorad, sannolikt i slottsbranden

lat

Förlorad

 

 

7r

19 Crönika sive Gesta Danorum Sac. Gram. membr.

 

 

Förlorad, sannolikt i slottsbranden

lat

Förlorad

 

 

9v

4. Jordebook eft. Magdalena K[onung] Carls dotter

 

 

Saknas i inventarierna 1720-25 och bland jordeböcker avd. D

sv?

Förlorad