Rysslandskartor - Russian maps in Swedish collections

1. Herberstein's Moscovia map, wood-cut edition of 1549. - Uppsala University Library.

2. Alonzo de Santa Cruz, World map 1542, manuscript. Detail. - National library of Sweden.

3. Olearius Volga. 1662. - Uppsala University Library.
4. Justus Danckerts, Novissima et accuratissima totius Russiae vulgo Moscoviae tabula, 1691. - Uppsala University Library.
5. Ialliot-Mortier, Russie Blanche. Ca 1700. - Uppsala University Library.
6. Première révolution de la Mer Caspienne. - Uppsala University Library.
7. Dernière révolution de la Mer Caspienne. - Uppsala University Library.

8. Johannes Rudbeckius, Swedish siege of Pskov 1615. Manuscript. - Uppsala University Library, Ms E.369.

9. Pskov 1615. Svensk rapport. Manuscript. - Uppsala University Library.

10. Sketch map from 1652 Finland-Russia border commission, southern end of border at lake Ladoga. Manuscript. - National library of Sweden, Ms D.657.

11. Finland-Russia border 1652, revised by Erich Andersson Utter. Manuscript map. - National library of Sweden.

12. Godunov map, copied by Claes Johansson Prytz, 1669. Manuscript. - National library of Sweden, Ms M.259.

13. Godunov map, cartouche. Manuscript. - National library of Sweden, Ms M.259.

14. Sparfwenfeld, Map of Siberia, 1689. Manuscript map. - Uppsala University Library (after Imago Mundi 4 1947).

15. Road from Ivangorod to Jamburg via Blekens, 1688. Manuscript map. - National library of Sweden.

16. Road from Ivangorod to Jamburg, 1688. Manuscript map. - National library of Sweden.
17. Map of Ingria by Beling / Andersin 1704. Manuscript map. - National library of Sweden.
18. Detail: Narva-Jamburg.
19. Nutida karta. Modern map Narva-Kingisepp
20. Nutida karta 1:500 000 Narva-Kingisepp med 1688 års vägar markerade
21. Detail: Nyen area.
22. Nutida karta över Ingermanland med 1600-talsvägar utsatta
23. Delisle, Carte de Moscovie, 1706, detail. - National library of Sweden, Atlas AF 11 nr 10. - "Petersburg ville batie par le Czar" is situated in an island far out in the sea.
24. Perevolotjna 1709. Ur Lewenhaupts relation. Manuscript. - Krigsarkivet - Military archives..
25. Perevolotjna 1709. Ett något senare skede. Manuscript map. - National library of Sweden, Björnstjerna-samlingen.
26. Kirilovs karta över Nystadt-freden "Eviga freden" 1721. - National library of Sweden
27. D:o kartusch
28. Renat 1. Mongolian manuscript map brought to Sweden in 1734 by Johan Gustaf Renat. Size of original 84x106 cm. Original has south on top; here it is shown with north on top. - Uppsala University Library.
29. Renat's redrawing of the previous map. Manuscript map. - Uppsala University Library.
30. Renat 2. Chinese-Mongolian manuscript map brought to Sweden in 1734 by Johan Gustaf Renat. Size of original 111x100 cm. Original has south on top; here it is shown with north on top. - Uppsala University Library.
31. Centralasien 1980 med Renats kartor markerade.

32. Sketch map of southeastern Russia - Black Sea - Caspian Sea region. Attributed to Johan Gustaf Renat, but must be dated 1735, when Renat was back in Sweden. Manuscript map. - National library of Sweden.

33. Charta öfwer Siberiskae Bruuks Grufe dehlar, som och Tobolska Werkaturska lagsaga, Andecknade Kyrkio-byar Kloster, Byar etc Uktuska, Kamenska Ala Paiaewska och Faedkowska Iernbruk. - Dresdae in Officina Libraria Hekeliana. - I.F. Leihzelt fec. Norib[ergae]
In: Emanuel Swedenborg, De Ferro, 1734. - National library of Sweden.
34. Jekaterinburg region in the Digital Chart of the World.
35. Location of Swedenborg Siberian Mines map.
36. Johann Philipp Strahlenberg, Nova descriptio geographica Tattariæ Magnæ, 1730. - National library of Sweden.
37. Map of northern Caspian Sea "Kartina ploskaga morja Kaspijskago..." 1720. Partial copy of van Werden's map published St Petersburg 1720. Bagrow-Castner, History of Russian cartography up to 1800, 1975, p. 114 n. 44. Manuscript map. - National library of Sweden.
38. Title cartouche of same map.
39. Manuscript map of Caspian Sea, in German. Possibly copied from a Homann map, with additions. - National library of Sweden.
40. Abraham Maas, Manuscript chart of the Gulf of Finland 1727. Detail. - National library of Sweden.
41. St Petersburg - Ladoga. Grimmel. Ca 1735-1740. - National library of Sweden.
42. Neva. Grimmel. Ca 1735-1740. - National library of Sweden.
43. Sinus Finnicus. Grimmel. Ca 1735-1740. - National library of Sweden.
44. Sinus Finnicus, kartusch. Grimmel. - National library of Sweden.
45. Bering map with figures. Ca 1720. Manuscript map. - National library of Sweden.
46. Bering map without figures, detail Bering strait. Manuscript map. - National library of Sweden.
47. Bering map without figures, detail Kamchatka. Manuscript map. - National library of Sweden.
48. St Petersburg 1737. - National library of Sweden.
49. Cartouche of same..
50. St Petersburg 1741. - National library of Sweden.
51. Moskva 1739. - National library of Sweden.
52. Moskva 1739, cartouche.
53. Atlas socinennyj k polze i upotrebleniju junosestva I vsech citatelej vedomostej i istoriceskich knig. - St. Petersburg. 1737. - National library of Sweden.
54. Atlas Rossijskoj imperii, 1833. - National library of Sweden.
55. Siege of Kandahar 1737. Manuscript map. - National library of Sweden. (Cf. Imago Mundi 4, 1947.)
56. Atlas Russicus 1745. - National library of Sweden.
57. Kaluga-atlasen. Atlas kaluzskago namestnicestva. - [1785]. - National library of Sweden.
58. D:o
59. Manuscript map of Crimea by Kinsbergen, dated 1776. Title. - National library of Sweden.
60. Kinsbergen's map of Crimea 1776, manuscript version, date of situation later than 1784, the year of naming Sebastopol. Detail. - National library of Sweden.
61. [Cartes speciales des gouvernements de Russie]. - Given to Gustav III 1777. - National library of Sweden.
62. D:o
63. LF 194 Schubert, Specialnaja karta Rossijskoj imperii. - National library of Sweden.
64. D:o, map 13.
65. Moskvaprovinsen 1774, titelkartusch. - National library of Sweden.
66. D:o, skalstock, scale bar.
67. Rossijskoj atlas 1792. - Uppsala University Library.
68. Sjökort Bosporen. Chart of the Bosporus. Certezi i opisanija prolivam Konstantinopolskomu... - 1807. - National library of Sweden.
69. Östersjön. The Baltic. Nagajev, A., Atlas vsego Baltiiskago Morja. - National library of Sweden.
70. Stockholms skärgård. Stockholm Archipelago. Nagajev, A. Morskiji castnyja karty. 1789. - National library of Sweden.
71. Finska viken. Gulf of Finland. Spafar'ev, L., Atlas Finskago zaliva. 1814. - National library of Sweden.
72. D:o. Finska viken. Gulf of Finland.
73. Flodkarta Dnjepr. River map. 1886: Kiev söderut. From Kiev and soutgh. Skala 1:50 000. - National library of Sweden.
74. Flodkarta Dnjepr 1886: Jekaterinoslav till forsarnas början. From Jekaterinoslav to the Rapids. Skala 1:50 000. - National library of Sweden.
75. Flodkarta Dnjepr 1886: Jekaterinoslav, 1:20 000. - National library of Sweden.
76. Transport of cereals 1890. - National library of Sweden.
77. Pskov, kulturminnen. Cultural heritage of Pskov. - National library of Sweden.
78. Stalin and the Civil war. 1939. - National library of Sweden.
79. Rysk Stockholmskarta. - Royal Library.
  Maps in St Petersburg archives
80. Geografskij chertezh nad Izheskojo Zemlej... av Adrian Schoonebek, 1705, baserad på svenska kartor.
81. Karta nepremennych kvartir vojska vashego imperatorskago velichestva 1800. (Map of the permanent quarters of His Imperial Majesty's troops. 1800). - Library of the Academy of Sciences.
82.
83.
84. Karlskrona. - Russian State Navy Archive 1331-1-238
85. Nordsverige 1912
86. D:o titel
87. Landskrona 1676, gravyr av Romein de Hooghe
88. Nord Zee
89. Skeppsholmen
90. Skeppsholmen
91. Symbolisk karta över Europa. - National Library
  Nyenskans monument
92. Nyenmonumentet, museiskylt
93. Nyenmonumentet
94.
95.
96. Nyenmonumentet, karta
Bilderna är klickbara. Rysslandskartor ej i Sverige
Azov 97. Karta över östra delen av Azovska sjön. Gravyr av Adriaen Schoonebeek 1701. Tillhör Pusjkin-museet i Moskva. Foto Ryska nationalbiblioteket i S:t Petersburg.
Azov_Sea 98. Belägenheten av kartan över Azovska sjön 1701. Sjöns västra del är inte så väl karterad, så longituderna för södra stranden stämmer dåligt överens med de för norra stranden.
Azov-detail 99. Detalj av NÖ hörnet av 1701 års karta med de orter som erhölls i Konstantinopelfördraget 1700, sedan åter gick förlorade 1711.
Azov_conquest 100. Belägringen av Azov 1696. Gravyr av Adriaen Schoonebeek 1699. Eremitaget. Utsikt över belägringen av staden i Dons delta, sedd mot söder. Vid horisonten till höger ses den turkiska undsättningsflottan som drevs på flykten av kosackernas roddbåtar. I förgrunden i mitten ses tsar Peter med pälsmössa och sabel i handen ridande på en komiskt liten häst, sittande på ett leopardskinn och med hermelinsmantel över axlarna. En plan över belägringen demonstreras för honom av Franz Timmerman, en holländsk ingenjör som hade lärt Peter matematik och var ansvarig för skeppsbyggandet. Ett slags 1600-talets BIM. Mannen i hatt med skarpskuren profil längst till vänster är Patrick Gordon (1635-1699) från Skottland, general och konteramiral. Mannen med fullmåneansikte till höger om honom är Fjodor Golovin (1650-1706), bojar, rikskansler, fältmarskalk. Mannen sedd bakifrån till häst och blickande åt höger är Franz Lefort (1656-1699) från Geneve, generalamiral, Peters mest förtrogne rådgivare. Mannen i pälsmössa till höger om Peter är Alexej Shein (1662-1700), bojar, överbefälhavare.
Senast uppdaterad: 2019-03-10
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm