Kvikkjokk

Utgrävning på silververkets bostadsområde väster om Kamajokk "Prästsidan" 1970

Karta över grävningsområdet Flygfoto mot söder Flygfoto över bruksskrivarens stuga, brukspredikantens parstuga (enligt inventariet 1689) och källaren från söder Flygfoto över parstugan och bruksskrivarens stuga från nordnordväst Flygfoto över smedjan och källaren från norr Parstugan från sydväst
Karta över Kvikkjokks silververk 1661. Orienterad mot nordost. Riksarkivet. D:o detalj Flygfoto över Kvikkjokks by från väster Flygfoto från väster Flygfoto från nordväst Flygfoto från nordost.
Alla flygfoton av Göran Bäärnhielm 1970

Åter till Göran Bäärnhielms webbplats


Sidredaktör Göran Bäärnhielm <goran.baarnhielm[at]gmail.com>
Uppdaterad 2014-03-07