1974:1 Slut i lager, endast arkivex.
Bohman, Stefan & Grahn, Tommy: Visor vid 1903 års hamnarbetarkonflikt i Stockholm.
Bäärnhielm, Göran: En revolution i det antika Grekland.
Fagerström, Kåre: Den tjocknackiga flintyxan - ett tekniskt framsteg.
Hansson, Harald: Från Poltava till Fredrikshald.
Hovet, Svein: Upprorsvisa vid Flekkefjordbanan.
1974:2 Slut i lager, endast arkivex.
Carlqvist, Knut: Blodshämnd och nämndprocess.
Frendel, Lars mfl.: Arbetare! Kamrater! Dokument kring första maj 1890.
Petrobrusianerna - en upprorsrörelse i 1100-talets Frankrike.
Myrdal, Janken & Söderlind, Ingrid: Borgruiner i Västergötland - några utflyktsmål.
1974:3 Slut i lager, endast arkivex.
Blomkvist, Nils: "Ty utan allmogen får någon aga..." Karlskrönikans grundvärderingar.
Bäärnhielm, Göran & Weibull, Nina: Hällristningar - gåtfulla bilder från bronsåldern.
Cornell, Lasse, Gadd, Carl-Johan & Kristiansson, Kerstin: Den svenska feodalismens upplösning [Om Herlitz, Jordegendom och ränta].
Johansson, Sölve: Järnvägen som miljöbildare.
Sillén, Gunnar: Industriminnen - arbetets kulturminnen.
1974:4 Fåtal ex. i lager
Berg, Kerstin: Arbetare och brukspatroner på uppländska bruk.
Erlandsson, Jan-Olof & Kindenberg, Ulla: Hemliga polisens historiska handlingar.
Garnert, Jan: Skjutsning - barnarbete för 300 år sedan.
Leth, Göran & Pia: När potatisen kom till Sverige.
Myrdal, Janken: "När Adam grävde och Eva spann, vem var väl då en adelsman?"
Myrdal, Janken: Ur en 1400-talsdikt.
Månsson, Fabian: Då tidevarven avlöste varandra. (I)
Nilson, Anton: Amalthea - myt och verklighet.
1976:1
Svanberg, Jan: Adam van Dürens brunnskar - en ståndssatir i sten l505.
Fagerström, Kåre: WPA-blues - ett försök till lägenhetsockupation 1936.
Frendel, Lars: Lantarbetarstrejken i Skåne 1907-1908.
Grenander Nyberg, Gertrud: Värdesättning av kvinnors arbete.
Leopold, Anette: Vad säger oss järnåldersskärorna.
1976:2
Bohman, Stefan & Söderberg, Johan: Allmogeoroligheterna 1811.
Hallberg, Piamaria & Hult, Eva: Att föda barn i det gamla bondesamhället.
Kessle, Gun & Myrdal, Jan: Ondskan tar form.
Wahlgren, Kerstin: Om de svåra nödåren vid l600-talets slut i Råneå socken.
Wikander, Örjan: Från handkvarn till vattenmölla (2)
1976:3
Bohman, Stefan: Musik i folkets tjänst - Bedrich Smetana.
Josephson, Olle: En industriarbetarsång från 1100-talet.
Lind, Lennart: Ett jubileum - l500 år sedan romarriket föll.
Magnusson, Lars: Huberman, Historieboken och historiens drivkrafter.
Persson, Per: Den neolitiska revolutionen.
Strömsten, Inger: Tjänarinnor på medeltiden.
1976:4
Fagerström, Kåre: Slavoffer.
Lundbäck, Britt-Marie: Från Värna till Ishpeming. Utvandring till Amerika på 1870-talet.
Nilson, Anton: "Riv hela rasket!" Ett besök på Långholmen.
Widgren, Mats: Åkerbruk eller boskapsskötsel? Svar till Anette Leopold.
1978:1
Garnert, Eva, & Söderlind, Ingrid: Dackeupproret.
Isacson, Maths: 1700-talets hantverk i ord och bild.
Szabo, Mátyás: Hur drogs tegnebyårdret?
Thörnquist. Anders: Liesmide - om konsten i arbetet.
Wallentin, Hans: Socialpolitik och hjälpbehov i Sverige.
1978:2
Björnsson, Anders: Vad händer med historieämnet?
Bohman, Stefan: Kampsång vid l:a maj.
Roos, Paavo: Att taga del i idrottstävlingar. Sport och politik i antiken.
Strömsten, Inger & Weibull, Nina: Hantverk under medeltiden.
Takman, John: Anteckningar om Linné.
1978:3
Björnsson, Anders: Reglerad arbetstid - om ett fabriksreglemente från 1830.
Broby-Johansen, Rudolf: Skeppar Clement.
Nyström, Bengt: Redskapskavalkad.
Winter, Anders: Timmerflottning på Siljan.
1978:4
Frendel, Lars, m.f1.: Organisation är styrka! Om en väverskestrejk i Norrköping 1890.
Gustafsson, Bo: Den offentliga sektorns historia.
Isacson, Maths, & Magnusson, Lars: Ett annat Uppsala.
Johansson, Christina, & Wallentin, Hans: Kvinnans liv - en historia för sig?
Karlsson, Kjell, & Wiking-Faria, Pablo: Skåneplogen (utvikningsbild).
Lindberg, Olof: Historia kring en banstump.
1980:1
Arvidsson, Thomas: "Frihet i jordens frukt" - om grävarna i 1600-talets England.
Elmqvist, Annika & Rydberg, Pål: Folket är den drivande kraften i historien!
Ericsson, Christina: Folkets kultur.
Magnusson, Lars: "Till imperialismens försvar".
Svanberg, Ingvar: Sockenlappar - en etnisk minoritet på den mellansvenska landsbygden i äldre tid.
Thörnqvist, Anders: Musiken var en del av livet - om folkmusik och tradition.
Unge, Suzanne: Guldet från stäppen - en replik.
1980:2
Bohman, Stefan: Folkmusiken och klasserna - ett diskussionsinlägg,
Carlsson, Dan: Järnålderns agrarsamhälle på Gotland - en studie av en förändring.
Moldén, Göran: Magnus Jacob Crusenstolpe - rabulist och "skandalskrivare". (I).
Myrdal, Janken: Arkivet för folkets historia 10 år.
Wendt, Carl-Magnus: Kapitalismens genombrott i Japan.
1980:3
Bengtsson, Håkan & Tingdal, Elisabet: "Ju fler som spelar desto bättre". Intervju med Ulf Kinding.
Glimtar ur folkets historia: Ett olycksfall på medeltiden. - Ett ting med förhinder.
Liedman, Sven-Eric: Thomas Müntzer och de tyska bondeupproren på 1500-talet.
Moldén, Göran: Magnus Jacob Crusenstolpe - rabulist och "skandalskrivare". (II)
Myrdal, Janken: En vardag omkring år 800.
Palmenfelt, Ulf: "Lång som töm och bred som ok".
Söderberg, Johan: Genmäle till Hans Wallentin.
1980:4
Bohman, Stefan: Folkets kämpar.
Glimtar ur folkets historia: Kröning till döds. - En av de största spelmännen i Sverige var same. -
Gamla pepparkakor. - Ett råd i juletid. - Ådalshändelserna 1931.
Grenander Nyberg, Gertrud: Vävning som en folklig teknologi.
Nilsson, Bo G.: Tryckfrihetsprocessen mot Napoleon Berger 1838.
Silvén-Garnert, Eva & Söderlind, Ingrid: Ett annat Sverige.
1982:1
Ambrosiani, Björn: Mac Key och den västgötska "historiesynen".
Bill, Ivan: Om finnkolonisationen i Värmland.
Birgersson, Lisbeth & Wrigglesworth, Trad: Göteborgs remfabrik - en museifabrik.
Björnsson, Anders: Världshistorien i tabeller.
Hult, Eva & Söderlind, Ingrid: Kvinnor i 1700-talets Stockholm.
Sjölin, Mats: Göteborgs remfabrik - ett industriminne.
Torstensson, Lars: Folkrörelsearkiv i Göteborg.
Wiséhn, Ian: Svenskarna och slavhandeln i Väst-Indien.
1982:2
Glimtar ur folkets historia. Allmogemålning i Tornedalen. - Ett präglat socialt dokument.
Karlsson, Lennart: Arvet från folkvandringstiden.
Lagerqvist, Lars: Sigtuna som myntort.
Lange, Lars: Replik till docent Ambrosiani.
Lind, Lennart & Myrdal, Janken: Replik till Lars Magnusson och Per Persson.
Modh, Birgit: Arbetarstadsdel i Göteborg. De gick samman för att bygga husen.
Wiking-Faria, Pablo: Arbetarspelen i Sverige.
1982:3
Ellehag, Claes: När stormaktsslotten byggdes.
Inghe, Ola: "Utan antikt slaveri ingen modern socialism" - kritik av Lennart Linds och Janken Myrdals ståndpunkter.
Lindberg, Erik: Jehus revolution.
Ransemar, Erik: Handikapprörelsen växer fram: Tiden 1868-1945.
Svensson, Johannes: Vävskedsmakeriet i Markaryd.
1982:4
Björnsson, Anders: Nils Holmberg och historien.
Glimtar ur folkets historia: Varg och björn. - Ur Humla kyrkas sockenstämmoprotokoll.
Johansson, Ivan: Religion och arbete.
Jonsson, Gunilla & Tjeder, Ylva: Folket och rättvisan. (1) Drängplågaren. 1784.
Lind, Lennart & Myrdal, Janken: Replik till Ola Inghe.
Lind, Lennart: Romarrikets fall. Ett ögonvittne berättar.
Nilsson, Bo G.: "Det lillas betydelse i kulturens tjänst". Georg J:son Karlin och Kulturen i Lund.
Svensson, Sigfrid: Ernst Klein och hans historieverk. Ett halvsekelminne.
1984:1
Glimtar ur folkets historia: "Äpplen". - Kålsoppa.
Magnusson, Lars: Frälse, bonde, krona - betingelser för klasskampen i 1600-talets Sverige.
Myrdal, Janken & Lindkvist, Thomas: Senmedeltida saköreslängder.
Persson, Per & Moldén, Göran: Lyckat reformationsseminarium i Göteborg.
Stålnacke, Stig-Åke: Om att ge historien liv. En utställning om gamla Kirseberg i Malmö.
Tollin, Clas: "Vartill allmogen åter svarade med sitt sorlande nej". Striden kring Rydaholms medeltida kyrka.
1984:2
Bäärnhielm, Göran: Latinet i Sverige under medeltiden. Några huvudpunkter och ett diagram.
Ericsson, Christina: Vi var ett läsande folk.
Glimtar ur folkets historia: En fattigbonde för 2 500 år sedan. - Gustav III - bondekung?
Myrdal, Janken: Engelbrektsupproret - 550-årsjubileum.
Nilsson, Bo G.: "Vivat självständighet". En solidaritetsmiddag i Göteborg 1831.
Snaedal Brink, Thorgunn: Det bör kyrkoherden kunna, runor läsa och skriva.
1984:3
Berg, Jonas: En gesällvandring i praktiken.
Glimtar ur folkets historia: Oxdrivarens brev. Oxen själv.
Grenander Nyberg, Gertrud: Helgeandsholmen.
Hammar, Elisabet: Piggtillägget.
Morell, Mats: Laga skifte - bondeindividualism eller bykollektivism?
Nyberg, Alf: Helgeandsholmens stränder.
Wendt, Carl-Magnus: Reformer och lantvärn.
Wiking-Faria, Pablo: Järnvändskivan 250 år.
1984:4
Fernandez, Madeleine: "Slaget vid Poitiers".
Glimtar ur folkets historia: "Barnuppfostran". - Det är mig som en timmaklocka att stå upp om dagen.
Johansson, Stig: Att bygga ett hus för 100 år sedan.
Nilsson, Bo G.: Meniga hopen, blodiglar och rabulister. Ur det politiska språkets historia.
Silvén-Garnert, Eva: En rät, en avig. Traditionell stickteknik i moderna handböcker.
1986:1
Bill, Ivan: Erik Jansarna - svärmare och utopister.
Bäärnhielm, Göran, Lind, Lennart & Lindberg, Erik: I Marx’ och Thukydides’ anda.
Klasskampen i det antika Rom.
Palmenfelt, Ulf: "Modärn och kultiverad": Två böcker om hur dagens svensk blev till.
Sund, BiIl: Chokladarbetare på tjugotalet: Kamp mot arbetsgivare och förbundsledning.
Tennryd, Sven: En vinterresa på Nordatlanten 1937.
1986:2
Andersson Palm, Lennart: "Så var han ledig" - varvsarbetare under ständigt avskedshot 1855.
Glimtar ur folkets historia: Slavuppror i Rom. - Hur gamla är de äldsta mynten?
Löfgren, Allan: Resa i Skåne år 1795. [Psilander].
Wendt, Carl-Magnus: "Till Polens hjälp" [l939].
Wiking-Faria, Pablo: Förkortad arbetstid: Diskussionen vid sekelskiftet.
1986:3
Glimtar ur folkets historia: Om impotens och barnamord under forntiden.
Järv, Harry: Gränsen mellan "intressesfärerna" 1939.
Lindkvist, Thomas: Staten och feodalismens kris i svensk medeltid.
Rosander, Göran: Turism före STF.
Rydberg, Pål: Rolf Karlbom - pionjär i forskningen om folkets historia.
Syse, Bent: Den medeltida stadens fähus och boskap.
1986:4
Bäärnhielm, Göran & Myrdal, Janken: Folk och fä i Dahlberghs Sverige.
Glimtar ur folkets historia: Indigo - från Faraos mantel till blåbyxa.
Josephson, Olle: Klasskampen formade svenskan.
Palmenfelt, Ulf: Den svenske bondens världsbild i folkloren.
Scocozza, Benito: Den borgerliga revolutionen i Danmark.
1988:1
Glimtar ur folkets historia: Ölsupa.
Grenander Nyberg, Gertrud: Om nyttan av golvdrag.
Jordan, Ola: Traktorn och lantarbetarna.
Rodin, Kerstin: Kärlek på ettbladstryck och flygblad.
Thunström, Per: När maskinen kom till gården.
Wendt, Carl-Magnus: Vinböndernas revolt 1907.
Björing, Bertil: Café Cosmopolite.
1988:2
Boström, Ragnhild: Kan man lita på Olaus Magnus?
Kusche, Brigitte: Medeltida vardagsprosa som källa för kvinnans medicinhistoria.
Kvinnogruppen, Stockholm: Kalvdans.
Lagerås, Lars: De medeltida stenborgarna - viktiga medel i maktkampen.
Lindberg, Erik: Ur Armeniens historia.
1988:3
Tomatens ankomst till Europa. [Flora Thomson].
Matordning för sjömän på 1700-talet.
Ek-Nilsson, Katarina: Tunnbröd eller rågmjölsgröt.
Fjällström, Christina: Säg mig när du äter och jag skall säga vem du är!
Friesen, Otto von: Till köttbullens historia.
Jadelius, Lars: Låt inte maten tysta mun.
Medelius, Hans: Potatisens långsamma introduktion.
Modh, Signhild: Småbrukarnas mat på 20-talets Orust.
Persson, Per: Kökkenmöddinger.
Persson, Per: Matproduktion och befolkning.
Persson, Per: Mathistoria och kemi.
Sjögren, Karl-Göran: Järnåldersmannens sista måltid.
Tingdal, Elisabeth: Den största revolutionen: Varmvattnet.
Wikander, Örjan: Antikens Athen - beroende av importerad spannmå1.
1988:4
Bäärnhielm, Göran: Birger Jarl.
Glimtar ur folkets historia: Europas äldsta universitet.
Josephson, Olle: City-universitetet.
Josephson, Olle: Arbetarrörelsen - två exempel.
Larsson-Haga, Lillemor, m.fl.: Lindebarn 1940.
Lind, Lennart: Underhållning med en moral: Paul Johnsons Moderna tider.
Lind, Lennart: SAF lurar skolelever.
Myrdal, Janken: Jordägandet i Sverige: Från 1500-tal till 1800-ta1.
Myrdal, Janken: Engellaus fiasko.
Nyberg, Mikael: Med SAF i katedern.
Wendt, Carl-Magnus: Ny ekonomisk historia?
Wendt, Carl-Magnus: Gustaf III:s tid - en "sökperiod"?
1990:1
Lindberg, Erik: Ibn Battuta - islams Marco Polo.
Grenander Nyberg, Gertrud: All vår början bliver svår. Om barn i textilt hemarbete.
Mörner, Magnus: Slaveriet i Amerika. En forskningsöversikt.
Jonsson, Per: Finntorparen Pål Hindersson och 1789.
1990:2
Lind, Lennart: Spartacus.
Brasch, Anders: "Mentalitetshistoria".
Ericsson, Hans: Historiens rekyler i München.
Mattsson, Katarina: Fogelstad - Kvinnliga medborgarskolan.
Isacson, Maths: Verkstadsindustrins arbetsmiljö under 1900-talet
Myrdal, Janken: Heliga Birgittas s-kurva. Om spridning av mirakeltro.
Myrdal-Runebjer, Eva: Historiens drivkraft: herremannen?
1990:3 Slut i lager
Bonde, Hans: Idrott som samhällshistoria.
Persson, Lennart K.: Kamrat eller förrädare? Om den första stora värvningen inom svensk fotboll.
Petrusson, Kent: Tre idrottshistoriska romaner.
Wiking-Faria, Pablo: Idrott i bondesamhället.
Sandblad, Håkan: OS-invigningar genom tiderna.
Härnqvist, Kerstin: Arkiv och museum för idrotten.
Enoksen, Lars: Byxkast - en över 1000 år gammal nordisk idrott.
Patriksson, Göran: Barn- och ungdomsidrott.
Snabbaste får största arvet. [Begravningstraditioner i Estland, 800-talet.]
Pålbrant, Rolf: Arbetarnas Idrottsförbund.
1990:4
Wendt, Carl-Magnus: Vävarupproret i Lyon 1831.
Wallentin, Hans: Välfärd eller fattigdom? - då som nu. Den sociala transitionen.
Dünkelberg, Roberto: Jules Dalou - skulptör.
Eriksson, Åke: På vandring i tänkeböckernas Stockholm.
Mark, Peeter: Stockholms tänkeböcker, en presentation.
Schoerner, Katarina: Tändsticksindustri och barnarbete.
Glimtar: En tidsbild (Ku-Klux-klan).
1992:1 1 ex. i lager
Myrdal, Janken: Scener ur medeltida äktenskap.
Luxardo, Hervé: Bondekommuner - lokal självstyrelse i Frankrike före revolutionen.
Brasch, Anders: Blodskammen.
Dünkelberg, Roberto: Constantin Meunier - industriarbetarens skulptör.
Hägglund, Kent: Folkhögskolemuséet i Kävesta.
Welinder, Stig: Arkeologisk agrarhistoria.
Glimtar: Illegal söndagsskola. - Jönköpings hovrätt dömde tjur för dråp.
Videotipset: Alla tiders Robin Hood.
1992:2
Dahlquist, Lennart: Agitatorn som förtvivlade. [Magnus Rosberg].
Wendt, Carl-Magnus: Ett tragiskt 60-årsminne. [Statskupp i Preussen].
Frändén, Peter: En anonym folkrörelse. [Hembygdsrörelsen).
Bäärnhielm, Göran: Liv och landskap i Dahlberghs Sverige.
Enckell, Saskia: Stenåldersbyn i Östra Vrå.
Larsson, Bo: Kronos - pedagogiskt syskon till Folkets Historia.
Berg, Gösta: Fria med knivslida.
Hägglund, Kent: Sveriges järnvägsmuseum.
Malmer, Mats P.: Om 2000-talets ekonomi och ideologi.
Myrdal-Runebjer, Eva: Slutreplik.
Bengtsson, Håkan: Till minnet av Hans Wallentin
1992:3
Björnsson, Anders: Nationer, nationalismer och identiteter.
Johansson, Alf W.: Synpunkter på svensk nationalism.
Wendt, Carl-Magnus: Nationens födelse. Slaget vid Valmy - ett tvåhundraårsjubileum.
Jansson, Birgitta: Den ryska nationalismen.
Tingdal, Birgitta: När Halland blev svenskt.
Strand, Svante: Nationellt uppvaknande i Finland.
Bågenholm, Gösta: Språk, arkeologi och nationalmyter.
Andersson, Thomas: Indiskt uppvaknande.
1992:4
Rydén, Reine: Gatans parlament. Om folkmassor i historien.
Bäärnhielm, Göran: Några nidbilder kring Fersenska mordet.
Lind, Lennart: Rasistisk vetenskap: Müllenhoff och Kossinna
Bladh, Christine: Tidiga trolldomsprocesser i Östergötland.
1994:1
Lindberg, Erik: Åkianismen
Condé, Marie-Anne: Folkets skidor och herrskapets. En långtur från förhistorien till sekelskiftet 1900.
Persson, Mats: Kvarteret Storken. Ett arbetarbostadshus på Östermalm.
Winberg, Christer: Per Nyström 1903-1993.
Videotipset: Casablanca.
1994:2
Palmenfelt, Ulf: Gamla texter - nya metoder. Att blåsa liv i hundraåriga arkivalier.
Mattsson, Katarina: Gene fornby.
Hägglund, Kent: Sommarteater.
Bladh, Christine: Pehr Hilleströms kvinnoporträtt.
Josephson, Olle: Nyktert svenskt språk.
1994:3
Lindgren, Håkan: Strindberg, junk bonds och 1870-talets finanskris.
Tingdal, Birgitta: Den irländska katastrofen. Potatispest och laissez-faire.
Strand, Svante: John Law och Mississippikompaniet - en svindlande historia.
Söderberg, Johan: Inflation i 1500- och 1600-talets Sverige.
Petrusson, Kent: Den ekonomiska krisen 1857.
Härnqvist, Kerstin: Kriser under 1900-talet.
Persson, Per: Den klassiska Maya-kollapsen.
1994:4
Mogren, Mats: Engelbrektstidens arkeologi.
O’Meadhra, Uaininn: Klotter i kyrkan! Gotländska ristningar från medeltiden.
Eriksson, Bo: Häx- och trolldomsforskning. Gamla och nya rön.
Glimtar: ‘Herulen’. - Vem var Gavroche?
Notiser: Runor. "Muntlig historia".