Ragnar Josephsons katalog över stadskartor, 1923

Titelblad

Ragnar Josephson, Svenska stadskartor och stadsplaner intill 1800-talets början. 1923. - 76 s. Titelbladet (Pdf-fil, 49 kB) - Katalogtexten (Pdf-fil 7510 kB)

 

Josephsonkatalogen, KB-poster med LIBRIS-länkar och lokala uppgifter


Åter Kartarkivarieföreningen


Senast uppdaterad: 2007-06-07
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm {[e-post:] goran.baarnhielm[at]kb.se}
http://www.kb.se/kart_bibl/Josephson_Stadskartor.htm