Historiska sektionen
Vinjett från Bo Kempensköldhs karta över Åmål 1696. LMV

Studiebesök i Brandförsäkringsverkets arkiv 7 april 2006

Entrén Strandvägen 19
 
Expeditionen med dataregistret över den digitaliserade kartsamlingen
 
 
 
 
Besök i valvet med kartsamlingen
 
 
 
 
 
 
Betrygande säkerhet
Arkivet med försäkringshandlingar
 
Märkvärdig kinesisk målning i farstun
 

Kommentarer kan sändas till sidredaktören


Åter till Kartarkivarieföreningens webbplats

Senast uppdaterad: 2006-05-28
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/KS_Hist_7april2006.htm