Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

Presentationer vid Kartdagarna 2013

Arkivsession tisdag 19 mars

Göran Samuelsson, Mittuniversitetet: Inledning: Digitalt bevarande och geodata

Caspar Almalander, Riksarkivet: Projektet E-arkiv och E-diarium

Sidsel Kvarteig, Kartverket, Norge: SOSI-standard och avhending till Arkivverket

Jeppe Klok Due, Statens Arkiver, Danmark: Arkivering av geodata i Danmark.


Historisk session onsdag 20 mars
Mats Höglund, Riksarkivet: Kartor över förbjudna orter

Reinhard Zölitz, Greifswald: Svea-Pommern

Bo Lundström, Krigsarkivet: Arkivguide

 Senast uppdaterad: 2013-04-11
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm {[e-post:] goran.baarnhielm [at] gmail.com}