Kartarkivarieföreningen

Kurs i katalogisering av kartor Stockholms universitetsbibliotek 24 mars 2003

Dokumentation


Kartografi - kartprojektioner, skala, koordinatsystem
Torsten Håkansson
Lantmäteriets webbsidor om Geodesi och GPS redogör bl.a. för geodetiska referenssystem, kartprojektioner och koordinattransformationer.
Hjälpfunktionen för koordinattransformation återfinns här.
Matematiska data för kartkatalogisering, webbplats av Jan Smits vid KB i Haag.
Koordinatsättning av kartor i rikets nät.

Lästips:
Ekman, Martin, 1998. Jordellipsoider, geoider, koordinatsystem, höjdsystem och tyngdkraftssystem i Sverige genom tiderna. LMV-rapport, 1998:4.
Ekman, Martin, 2003. Latitud, longitud, höjd och djup. Kartografiska sällskapet.(utkommer våren 2003).
Katalog över kartor. Rikets allmänna kartverk, meddelande nr 17, 1951.

LIBRIS-Marc21-formatet
Torbjörn Altrén
Formatöversikt, speciellt för kartografiskt material.
LIBRIS-post konverterad till Marc21 med markering av vanligt förekommande konverteringsfel.
Samma post rättad.

Lästips:
Cataloging & classification quarterly, vol. 27(1999). "Maps and related cartographic materials: cataloging, classification, and bibliographic control".
Denna tidskriftsårgång består av två volymer med ett stort antal uppsatser om kartkatalogisering, inkl. äldre kartor, digitalt material och kartor i arkiv.

Handritade kartor
Göran Bäärnhielm
Några anvisningar för katalogisering av handritade kartor i LIBRIS.
Ett par katalogexempel från Krigsarkivet.

Några katalogexempel från Kungl. biblioteket med bilder i True Spectra-format .
Gudmantorp och Hurva 1691. "Skissartad topografi".
Hässelby 1652. "Detaljerad topografi".
Skaraborgs län 1700-t. "Schematisk topografi".
Kvistrum-Möjerud 1813/1818. Militärtopografisk karta.

Åter Kartarkivarieföreningens startsida.

Senast uppdaterad: 2005-01-12
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/katalogiseringskurs.htm