Kartografiska Sällskapet
Historiska sektionen

Vinjett från Bo Kempensköldhs karta över Åmål 1696. LMV

Studiebesök i Riksarkivets kartsamling 2 april 2004

Johan Gåsste: Riksarkivets kartsamling

1. Introduktion av Johan Gåsste. 2.Visning. 3. Visning: Gyllenhielms jordebok 1637. 4. Finsk sockenkarta 1749.
5. Justus Danckers, Novi Belgii Tabula, 1680. 6. Detalj med utsikt över New York. 7. Detalj med indianby. 8. Gränskarta Finland 1590-tal.
9. Gruvkarta Stora Kopparberg 1683. 10. Skogskarta Örebro län 1688. 11. Portolankarta med Europas atlantkust. 12. Portolankarta över Medelhave.t
13. Portolanatlas Calapoda 1552 14. Portolanatlas Calapoda 1552 15. Portolanatlas Calapoda 1552 16. Portolanatlas Calapoda 1552
 
17. Simon van Salingen, Skandinavien 1601. 18. Salingen, detalj Nordkalotten. 19. Salingen, detalj Mellansverige.
Åter Kartarkivarieföreningen

Senast uppdaterad: 2007-06-03
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/RA2april2004/Riksarkivet2april2004.htm