Kartografiska Sällskapet -
Historiska sektionen

Vinjett från Bo Kempensköldhs karta över Åmål 1696. LMV
Historiska sektionens studiebesök i Slottsarkivet 17 februari 2004. Slottsarkivarien Jan Brunius är nr. 3 från höger.

Åter Kartarkivarieföreningen


Senast uppdaterad: 2014-10-21
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm
http://goran.baarnhielm.net/Kartor/kartarkivarie/Slottsarkivet.htm