Stadskartor

Kartarkivarieföreningens och Stads- & kommunhistoriska institutets stadskarteprojekt

I Krigsarkivet förvaras fotostater av de stadskartor som förtecknas i Ragnar Josephsons katalog 1923. Här nedan visas några av dessa. Siffran är kartans nummer i katalogen.

 

1. Alingsås, Wilhelm Kruse, 1726. Uppsala universitetsbibliotek.
5. Alingsås, 1750. Lantmäteriverket.
6. Alingsås, 1750. Byggnadsstyrelsens arkiv i Riksarkivet.
7. Alingsås, Striedbeck 1750 - Wiblingen 1797. Uppsala universitetsbibliotek.
8. Alingsås, Torsell 1769 - Meurlander 1799. Brandförsäkringsverket.
9. Alingsås. Meurlander 1799. Uppsala universitetsbibliotek.
10. Arboga, tomtkarta. Lantmäteriverket.
12. Arboga 1738, efter 1749. Uppsala universitetsbibliotek.
16. Arboga, Laurin 1751. Lantmäteriverket.
17. Arboga, 1751. Brandförsäkringsverket.

Åter till Kartarkivarieföreningens startsida


Senast uppdaterad: 2006-04-04
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/Stadskartor/Stadskartor.htm