Tabell 1861 (GIF-bild, 1748 x 2378 pixlar).
Insänd av Torsten Håkansson, Geobiblioteket vid Stockholms universitet


Kartarkivarieföreningens webbplats
Senast uppdaterad: 2002-11-25
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/bilder.htm