Kartografiska Sällskapet
Historiska sektionen

Vinjett från Bo Kempensköldhs karta över Åmål 1696. LMV

Exkursion Djurgården 3 maj 2005

1649 års karta över Djurgården lagd över nutida ekonomisk karta
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Åter till Kartarkivarieföreningens webbplats

Senast uppdaterad: 2005-05-04
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/exkursion3maj2005.htm