Kartografiska Sällskapet
Historiska sektionen
Kurs

Äldre kartor och kartläggningsteknik


Vinjett från Bo Kempensköldhs karta över Åmål 1696. LMV
Måndagen den 9 september 2002. Lantmäteriverket i Gävle.
09.00 - 09.30Kaffe
09.30 - 10.00Introduktion
10.00 - 12.00Visning av Karteum
Kartläggningsteknik. Framställning av äldre lantmäterikartor
Hans-Fredrik Wennström, Lantmäteriverket
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 15.00Presentation av forskningsarkivet: Skifteskartorna och "häradskartans" original
Gertrud Wiking, Lantmäteriverket
15.00 - 16.00Möjlighet till egen forskning i arkivet

Måndagen den 16 september. Krigsarkivet i Stockholm
09.00 - 10.00Kaffe och välkomnande. Björn Gäfvert, Krigsarkivet
10.00 - 12.00Från fältmätning till koncept
Allan Sandberg, kartredaktör, tidigare chef för Liber Kartor
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 15.00Militärgeografi. Generalstabskartans framväxt
Lars Ottoson, tidigare teknisk direktör vid Lantmäteriets kartavdelning
15.00 - 16.00Möjlighet till egen forskning i arkivet

Måndagen den 23 september. Krusenbergs gods och Lantmäteriet i Uppsala
09.00 - 10.00Fältfika i Krusenberg
Kommunikationer: bl.a. buss 802. Se tidtabell, översiktskarta, detaljkarta
och stor detaljkarta (673x1000 pixlar).
10.00 - 12.00Fältmätning
Ulf Jansson, Kulturgeografiska inst., Stockholms universitet & Lars Ottoson
12.30 - 13.15Lunch
13.15 - 14.00Regionala lantmäterimyndighetens arkiv. Koncepten - de egentliga originalen
Clas Tollin, Sveriges Lantbruksuniversitet
14.00 - 15.00Frågestund och avslutning

Deltagaravgift 600 kr. Lunch och kaffe ingår
Deltagarantalet är begränsat till 20 personer. Det finns några platser kvar.
Antagning sker efter principen "först till kvarn ..."

Anmälan sker genom insändande av nedanstående uppgifter till:
Anna-Karin Westerlund, Landsarkivet, Box 135, 751 04 Uppsala.
Fax: 018-65 21 03. E-post: anna-karin.westerlund@landsarkivet-uppsala.ra.se
Bekräftelse och faktura skickas så snart antagningen är klar.

Arrangemang: Kartografiska Sällskapets Historiska sektion genom:
Ulla Ehrensvärd, Göran Bäärnhielm, Clas Tollin och Anna-Karin Westerlund

Anmälningstalong
Jag anmäler mig till Kartografiska Sällskapets kurs Äldre kartor och Kartläggningsteknik
Namn:
Adress:
Faktureringsadress:
E-postadress:

Senast uppdaterad: 2007-10-25
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm
http://Kartarkivarie.dnsalias.net/historiekurs.htm