Kartografiska Sällskapet
Historiska sektionen

Vinjett från Bo Kempensköldhs karta över Åmål 1696. LMV
Några bilder från kursen Äldre kartor och kartläggningsteknik September 2002
Anna-Karin Westerlund och Clas Tollin
Åhörarna
Hans-Fredrik Wennström demonstrerar ett mätbord.
Syftning med diopterlinjal.
Diskussion över mätbordet.
Diskussion i Lantmäteriet Uppsala.
Mätbordsskiss med syftlinjer ritsade i pappret.
En Explicatio notarum (teckenförklaring) från Lantmäteriverkets forskningsarkiv (klickbara bilder)

Åter till Kartarkivarieföreningens webbplats

Senast uppdaterad: 2007-10-25
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm
http://Kartarkivarie.dnsalias.net/historiekurs.htm