Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

konstituerades vid möte i Jönköping den 17 april 2002 (se protokoll).

Styrelse vald vid årsmöte i Jönköping 16 april 2008.

Torsten Håkansson, Geobiblioteket vid Stockholms universitet. Tel. 08-16 48 31. {[e-post:] torsten.hakansson[at]sub.su.se} - Ordförande
Greger Bergvall, Kungl. biblioteket. Tel. 08-463 43 87. {[e-post:] greger.bergvall[at]kb.se}
Johan Gåsste, Riksarkivet. Tel. 010-476 71 61. {[e-post:] johan.gasste[at]riksarkivet.ra.se}
Åsa Henningsson, Uppsala universitetsbibliotek. Tel. 018-471 79 39.{[e-post:] asa.henningsson[at]ub.uu.se}
Bo Lundström, Krigsarkivet. Tel. 010-476 75 76. {[e-post:] bo.lundstrom[at]krigsarkivet.ra.se}
Sten Nyman, Landsarkivet i Uppsala. Tel. 018-65 21 24. {[e-post:] sten.nyman[at]landsarkivet-uppsala.ra.se}
Göran Samuelsson, Mittuniversitetet. Tel. 070-56 90 455. {[e-post:] Goran.Samuelsson[at]miun.se}


Stadgar

antagna första gången 17 april 2002, andra gången 2 april 2003

§1
Föreningen skall stödja och utveckla kartarkivarie- och kartbibliotekarieprofessionen genom att bl.a.
ˇ anordna utbildningsinsatser och andra kompetenshöjande aktiviteter.
ˇ utgöra en mötesplats och ett forum för utbyte av information i frågor av professionellt intresse.
ˇ representera professionen nationellt och internationellt.

§2
Föreningen är öppen för:
ˇ Yrkesverksamma arkivarier och bibliotekarier som arbetar med kartmaterial (oberoende av fysisk form).
ˇ Övriga befattningshavare med liknande uppgifter där tillhandahållandet och det kartografiska innehållet är det centrala.
ˇ Alla andra som är intresserade av dithörande frågor.

§3
Föreningens medlemmar betalar medlemsavgift till Kartografiska Sällskapet.
Ekonomin för utbildningar och andra arrangemang handhas av Sällskapet i samråd med Föreningen.

§4
Föreningen leds av en styrelse om minst 3 personer, varav en skall vara ordförande.
Styrelsen väljs vid årsmötet.

§5
Årsmöte skall hållas före Sällskapets årsmöte.
Kallelse skall skickas ut senast två veckor före årsmötet.

§6
Föreningen lämnar årsredovisning till Sällskapet inför dess årsmöte.

§7
Vid Föreningens nedläggning skall ev. tillgångar överlämnas till Kartografiska Sällskapet.

§8
Stadgarna kan ändras efter beslut av två konsekutiva möten varav ett skall vara årsmöte.För att bli medlem i Kartarkivarieföreningen betalar man medlemsavgift till Kartografiska Sällskapet
150 kr/år, studerande 50 kr, pensionärer 100 kr/år.
Postgiro 352109-3, Bankgiro 817-7693.
Man får då också tidskriften Kart- och bildteknik, som kommer ut med 4 nummer per år, samt övriga medlemsförmåner.
Anmäl dessutom medlemskapet i Kartarkivarieföreningen till Greger Bergvall, Kungl. biblioteket, Box 5039, 102 41 Stockholm, tel. 08-463 4180. {[e-post:] greger.bergvall[at]kb.se}


Det går också bra att anmäla sig till föreningens diskussionslista Kartarkiv genom ett meddelande till listans administratör Greger Bergvall {[e-post:] greger.bergvall[at]kb.se}.


Länkar
Kartografiska Sällskapet
Program för Historiska sektionens kurs i äldre kartläggningsteknik, september 2002.
Rapport från Historiska sektionens kurs.
Bilder från Historiska sektionens kurs.
LIBER-konferensen i Helsingfors september 2002.
Aktuella bilder till diskussionslistan Kartarkiv.
Katalogkursen 24 mars, dokumentation.
Verksamhetsberättelse för 2002/2003.
Verksamhetsberättelse för 2003/2004.
Verksamhetsberättelse för 2004/2005.
Verksamhetsberättelse för 2005/2006.
Verksamhetsplan för 2006.
Protokoll från årsmötet i Jönköping 2 april 2003.
Protokoll från årsmötet i Jönköping 24 mars 2004.
Protokoll från årsmötet i Jönköping 13 april 2005.
Minnesanteckningar från styrelsemötet 13 maj 2003
Minnesanteckningar från styrelsemötet 18 september 2003
Minnesanteckningar från styrelsemötet 6 november 2003.
Minnesanteckningar från styrelsemötet 22 januari 2004.
Minnesanteckningar från styrelsemötet 2 mars 2004.
Minnesanteckningar från styrelsemötet 27 april 2004.
Minnesanteckningar från styrelsemötet 1 november 2004.
Minnesanteckningar från styrelsemötet 7 februari 2005.
Minnesanteckningar från styrelsemötet 15 juni 2005.
Minnesanteckningar från styrelsemötet 22 september 2005.
Minnesanteckningar från styrelsemötet 18 november 2005.
Minnesanteckningar från styrelsemötet 17 januari 2006.
Historiska sektionens studiebesök i Slottsarkivet 17 februari 2004.
Historiska sektionens studiebesök i Riksarkivet 2 april 2004.
Utländska atlaser i Kungl. biblioteket, Atlasfolio-format.
Utländska atlaser i Kungl. biblioteket, Liggfolio-format.
Illustrationer till artiklar om kartan över Stora Skälmslandet.
Rysslandskartor
Kartutställning i KB sommaren 2006
Ragnar Josephsons katalog över stadskartor 1923 (även länk till tabell över KB-poster med LIBRIS-länkar)
Stadskarteprojektet: bildlista
Stadskarteprojektet: Josephsondatabasen [inloggning]
Historiska sektionens exkursion Djurgården 3 maj 2005
Historiska sektionens studiebesök 7 april 2006 i Brandförsäkringsverkets kartarkiv
Katalogisering av kartor i biblioteken (Powerpoint 42 MB!)
Kartografiska sällskapets kartutställning i Nationalmuseum 1947
Presentationer Kartdagarna 2013
Geografier nr 1Tidskriften Geografier nr 1

 

 Senast uppdaterad: 2014-10-21
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm {[e-post:] goran.baarnhielm [at] gmail.com}