Kartarkivarieföreningen

inom
Kartografiska Sällskapet

Minnesanteckningar från Kartarkivarieföreningens styrelsemöte 1 november 2004 i Kungl. biblioteket.
Mötestid: 13.15 - 15.30.
Närvarande: Göran Bäärnhielm, ordf., Björn Gäfvert, Åsa Henningsson, Torsten Håkansson, Krister Lindé. Förhindrade: Sten Nyman, Göran Samuelsson
1. Ordf. Göran Bäärnhielm öppnade mötet. Han konstaterade, att Göran Samuelsson disputerat för doktorsexamen vid Stockholms universitet, Historiska institutionen. (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-241.) Gruppen gratulerar. Dagordningen, distribuerad av ordf. antogs.
2. Vi anordnar ett utbildningstillfälle vid Kartdagarna 2005 i Jönköping. Innehållet bör anpassas till besökarna, tekniker och arkivpersoner snarare än bibliotekarier. Vi bör stimulera intresset kring kommuners arkivhållning av kartmaterial, hantering av befintligt material och arkivhållning av modernt, digitalt material. Formen kunde vara av workshop-karaktär med lämpligt utvalda inledare. Styrelsen söker sådana inledare på resp. håll.
3. Handläggaren på BIBSAM, Kari Stange, som varit ansvarig person vid upphandlingen av Digitala Kartbiblioteket meddelade att det planeras en användardag i KB:s hörsal den 24 januari 2005. Torsten Håkansson och Krister Lindé undersöker vilka personer som bör och kan inbjudas som representanter för erfarna användare.

4. Tid för nästa möte meddelas senare.

Antecknat av
Krister Lindé

Åter till Kartarkivarieföreningens startsida


Senast uppdaterad: 2005-03-16
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@kb.se
http://www.kb.se/kart_bibl/styrelse_1novemberl2004.htm