Bilder ur Magnus Erikssons landslag Cod. Ups. B.68
Kristus Kyrkobalken Konungabalken

Giftermåls-balken

Ärvdabalken Jordabalken Byggninga-balken Köpmålabalken
Rättegångs-balken Edsöresbalken Högmålsbalken Dråpamål med vilja Dråpamål med våda Såramål med vilja Såramål med våda Tjuvabalken
Bilderna scannade av Göran Bäärnhielm efter diabilder tagna av Uppsala universitetsbibliotek.