Philipp Franz Gudenus' panorama över Konstantinopel 1741

Detta panorama är närmare 4 m långt och sammansatt av 10 blad. Det tecknades 1741 av Philipp Franz Gudenus, som var sekreterare vid österrikiska ambassaden och deltog i fredsunderhandlingar 1740-41. Utsiktspunkten är Svenska Palatset i den högt liggande stadsdelen Pera. Det graverades av Johann Gottfried Thelot och ingår i ett planschverk: Collection des Prospects et Habillemens en Turquie, utgivet ca 1742.


[Panoramat återges här i ett format som medger förstoring av detaljer. Panoramat visas både i färg och i en svartvit återgivning med de franska texterna översatta till svenska. De röda siffrorna i denna avser de tio sektionerna, vilkas synvinklar också återfinns på den bifogade kartan.] Under arbete.
Läs mera
Tillbaka


Senast uppdaterad: 2013-02-20
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm