Kartografiska sällskapets kartutställning i Nationalmuseum 24 januari - 9 februari 1947.

Bilder i Sällskapets arkiv i Riksarkivet.

Se Göran Bäärnhielms artikel i Kartan i våra hjärtan, Kartografiska sällskapets jubileumsskrift 2008. (pdf 1 954 kB här).

1. Leo Bagrow demonstrerar utställningen för kronprinsparet. I bakgrunden Einar Bratt.

2. Från vänster: Einar Bratt, Leo Bagrow och Wiking Duner (KS sekreterare) kring Hondius’ himmelsglob 1640, tillhörande Stifts- & landsbiblioteket i Linköping.

3. Einar Bratt framför Ishikawa Ryusens karta Kokoku ezu över Japan 1697, tillhörande Leo Bagrow. Ett likadant (samma?) exemplar finns nu i British Columbia och kan ses här

4. Leo Bagrow och Harald Köhlin med utställningskatalogen.
5. Visningssal i museet med montrar för atlaser. Närmast till höger Abraham Ortelius' Theatrum oder Schawplatz des erdbodems, 1573, den tyska upplagan av Theatrum Orbis Terrarum, Kungl.bibliotekets exemplar med världskartan uppslagen (nr 68).
6. Korridor i utställningen. På väggen till vänster ett antal äldre kartor i faksimil. Längst ned den romerska vägkartan Peutingerkartan (nr 20), därovanför några portolankartor, längs upp till vänster Juan de la Cosas världskarta 1500 med Columbus' upptäckter (nr 40). Längre bort en monter med glob-pokalerna från Husgerådskammaren (nr 363).
7. Mitt på det belysta väggpartiet till vänster syns "Nova orbis terrarum delineatio", en världskarta av Philipp Eckebrecht 1630 (nr 246), övervakad av den kejserliga dubbelörnen, tillägnad Kepler på vars astronomiska bestämningar i de "Rudolfinska tabellerna" den byggde.

8. På det belysta väggpartiet mitt i bilden syns Simon van Salingens karta över Skandinavien 1601 (nr 265). På väggpartiet hitom en världskarta från barocken centrerad på Nordpolen, till höger därom en bladindelningskarta över Frankrike och där nedanför ett par blad ur Vandermaelens Atlas Universel, 1827 (nr 255).

9. Leo Bagrow i utställningen. I dörröppningen ett faksimil av Herefordkartan (nr 25), nedtill till höger två portolankartor från 1600-talet tillhörande Kungl. biblioteket (nr 236 till vänster, nr 230 till höger) Till vänster om dörren Pehr Lindeströms karta över Nya Sverige, tillhörande Rålambska handskriftssamlingen i Kungl. biblioteket (nr 208) och hans karta över Christina Skantz i Nya Sverige, Riksarkivet (nr 209), längst till vänster Samuel Fahlbergs karta över St Barthélémy i handteckning 1795, tillhörande Vetenskapsakademin (nr. 211).

10. Upptill till höger Visschers och Allards "Exacta totius Americae tabula" 1690, i Kungl. biblioteket (nr. 346). Därnedan ett av Blaeus sjökort på pergament 1697 över Sydkinesiska sjön (nr 239) och ett på pergament av Goos / Van Keulen över Nordatlanten 1660 (nr. 234). Längst ned Johan Månssons sjökort över Östersjön 1644 (nr 139) och " Carte Nouvelle de la Mer Mediterranee" av Romein de Hooghe 1694 (nr 238). Längst till vänster Hokusais karta över Kina 1840 (nr 335).

11. Överst i mitten Blaeus "Nova et accuratissima Sinarum Imperii Tabula" 1658 (nr 322). Till höger i mitten Vitus Berings karta över Sibirien ca 1720 med etnografiska illustrationer (nr 304).

12. En avdelning med Tysklandskartor. Upptill i mitten Eilhard Lubins karta över Pommern 1618 (nr 278), därunder till vänster Carl Heinrich von der Ostens karta över Tyskland 1648 med rubriken Amore Pacis ”Av kärlek till freden” (nr 280) . Båda i Kungl. biblioteket, som också har en handritad förlaga till Amore-Pacis-kartan.

13. Kinesiska kartor. Upptill en världskarta (nr 317) av jesuitpatern Ferdinand Verbiest, som var direktör för astronomiska institutet i Peking 1671-85. Nu i Uppsala universitetsbibliotek. Nedtill två kinesiska kartor (nr 326-327) tillhörande Etnografiska museet.

14. Svenska provinskartor. Upptill Carl Gripenhielms karta över Bohuslän 1690 (nr 145) och Johan Meijers karta över Gotland 1646 (nr 147), nedtill Gripenhielms karta över Öland 1682 (nr 154), alla i Krigsarkivet.

15. Kartor över Sibirien. Upptill Nicolaes Witsens "Nieuwe lantkaarte van het noorder en ooster deel van Asia en Europe strekkende van Nova Zemla tot China" 1687 (nr 299), Uppsala universitetsbibliotek (se även http://bell.lib.umn.edu/rmaps/1687.html), nedtill till vänster karolinen Philipp Johann von Strahlenbergs " Nova Descriptio Geographica Tattariae Magnae" 1730 (nr 306), till höger Kirilovs karta över Sibirien, "Imperii Russici Tabula Generalis" 1734 (nr 264), båda i Kungl. biblioteket.

16. Till vänster ett par kartor över Kina. Den övre, en ”världskarta” i träsnitt från 1743, finns i Kungl. biblioteket.

17. Svenska kartor. Längst upp till vänster Olof Tresks karta över Torne lappmark 1643, Krigsarkivet (nr 134), därbredvid Carl Gripenhielms generalkarta över Sverige 1688, Kungl.biblioteket (nr 127).
18. På övre hyllplanet två silverpokaler i form av en jordglob buren av Herkules till vänster och en himmelsglob buren av Atlas till höger, båda tillhörande Husgerådskammaren (nr 363). Dessutom flera miniatyrglober och ett par exemplar av Olof Rudbecks solur med karta (nr 359-360).
19. Nedtill två sjökort från Marshallöarna, gjorda av kokospalmens bladskaft, nu i Etnografiska museet. Upptill grönländaren Silas Sandgreens sjökort över Kronprinsens ögrupp i Nordvästgrönland, gjort av drivvedsbitar på ett sälskinn, nu i Steno-museet, Danmarks vetenskapshistoriska museum i Århus. Ett liknande sjökort finns i Library of Congress, som hade beställt det 1925, och kan ses på http://www.loc.gov/rr/geogmap/guide/gmillgtm.html
20. Silas Sandgreens karta 1947.
Sandgreens_karta+

Till vänster Silas Sandgreens karta idag i Steno-museet, Danmarks vetenskapshistoriska museum. Århus. Den framställer ögruppen Kronprinsens Ejland i Diskobukten på Grönlands västkust, på 69 graders nordlig bredd, och gjordes på 1920-talet av en grönländsk fångstman av drivvedsbitar fastsatta på ett sälskinn. Skalan är ca 1:10 000.

Till höger ses ett nutida sjökort över Kronprinsens Ejland.

 

Documents: Edward Lynam on Bagrow

Location of originals: National Library of Sweden, "Ämbetsarkivet, Kart- & planschavdelningens korrespondens, J. Haglund 1943-1957". Shelfmark: "Ämbetsarkivet E2B:13". There are three folders E2B:12-14 covering letters A-Ö. Lynam's letters are in folder E2B:13.

  Document: George Sarton on Bagrow. From a negative photocopy of Sarton's letter to Per Collinder at the "Sjökarteverket" (Hydrographic Office), sent by Collinder to Josef Haglund for his information, and kept in one of several envelopes marked "Handlingar rörande Leo Bagrow" (Documents concerning Leo Bagrow) in folder E2B:12, "Ämbetsarkivet", National Library of Sweden..
Senast uppdaterad: 2013-08-15
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm