Material kring Claes Rålambs resa till Konstantinopel 1657-58 och Rålambska boksamlingen

Kassaboken

Klingstedts dagbok

Rålambska dräktboken

Rålambska samlingen i Kungl. biblioteket

Rålambs Lännabibliotek, Uppsalakatalogen U.281 gif-filer samlade i en zip-fil

Stockholmskatalogen Rål.Fol.178a pdf-filer samlade i en zip-fil


Åter till Göran Bäärnhielms webbplats 

Uppdaterad 2012-12-17
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm, <goran.baarnhielm[at]gmail.com>