Rålambska samlingen i Kungl. biblioteket

Några exempel

 

Rålambska boksamlingen
Rålambska boksamlingen
Rålambska handskriftsamlingen
Korta dagboken, hs. Rål. Fol. 55
Korta dagboken, hs. Rål. Fol. 55, titelblad
Korta dagboken, hs. Rål. Fol. 55, fol. 64
Stora dagboken, hs. Rål. Fol 57, titelblad Olof Hanssons kassabok, hs. Rål. Fol. 135 Kassaboken, ett uppslag
Beskrivningen av Seraljen, Hs. Rål. Fol. 209. omslag Beskrivningen av Seraljen Ritning över Seraljen

Åter till Rålambs startsida

Uppdaterad 2018-09-20
Redaktör: Göran Bäärnhielm, <goran.baarnhielm [at] gmail.com], tidigare vid Kungl. biblioteket, Handskriftsenheten
.