Rålambska dräktboken

Den 'Rålambska dräktboken' är en 20 cm hög volym med titeln "Turkiska klädedrägter". Den innehåller 121 minatyrer i tuschteckning med gouachefärger och förgyllning, föreställande turkiska ämbetsmän, befattningshavare och folktyper.

Claes RålambTeckningarna förvärvades 1657-58 i Konstantinopel av Claes Rålamb som dessa år var svenskt sändebud vid Höga Porten.


Volymen kom till Kungl. biblioteket 1886 tillsammans med den Rålambska handskriftssamlingen och har signum Cod.Rål. 8:o nr 10.

Här presenteras handskriften uppslag för uppslag, från vilka det går att klicka sig till större bilder med kommentarer och till FlashPix-bilder, i vilka det går att zooma in på detaljer.

Läs mera
Tillbaka

Senast uppdaterad: 2003-10-16
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm - goran.baarnhielm@kb.se
Kungl. biblioteket / Handskriftsenheten