KB

Gripenhielms Mälarkarta

Ungernkarta gif-animation

Ungernkarta gif-animation

Ungernkarta mouse-over

Rålambska kassaboken

Rålambska dräktboken

Rålambska dräktboken sorterad efter nummer på baksidan

Snoilsky, Historiska planscher

Jost Amman, Astronomen

Navigatörer från Blaeus Light of Navigation

Flashpix

Resan till Stora Skälmslandet (Powerpoint-presentation)

Japanskt färgträsnitt av Kunisada

Antikvitetskollegiet


Åter till Göran Bäärnhielms webbplats


 

Uppdaterad 2014-04-09
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm <goran.baarnhielm [at] gmail.com>