Snoilsky, Svenska historiska planscher

Förteckningen från 1895, kompletterad intill nutid och med Kungl. bibliotekets lokalsigna.

Före Gustav Vasa - Gustaf II Adolf

Christina

Carl X Gustaf

Carl XI

Carl XII

Ulrika Eleonora - Carl XVI Gustaf


Tillbaka till KB


Uppdaterad: 2013-08-05
Sidredaktör: Göran Bäärnhielm <goran.baarnhielm [at] gmail.com>