Rålambska dräktboken 11
"Den som har falsk wicht"
Bestraffning av oredliga handelsmän.