Rålambska dräktboken 1
"Riksmarskalken"
"Chiaus Passi"

Befälhavare för çavus-kåren, sultanens adjutanter, även justitieminister och riksmarskalk. Som värdighetstecken bär han en stridsklubba buzdygan.