Rålambska dräktboken 2
"Kejsaren"
"Imperatore" - Padishah
Den 18-årige sultanen Mehmed IV på sin tron uppvaktad av en svart eunuck och pager. På turbanen bär han två nedåtvända ägretter av hägerfjädrar, sorguç. Rålamb beskriver honom just i den här attityden och i övrigt i föga smickrande ordalag.