Rålambska dräktboken 137v
Persiska kungar m.m.
med påskrifter på medelpersiska.
1. Yezdegerd. 3 kungar av sassaniddynastin, 300-600-tal.
2. Abd Manaf av Quraysh-stammen, Muhammeds farfars farfar och gemensam stamfader för umayyader, hashimiter och abbasider.
3. Hormoz. 5 kungar av sassaniddynastin.