Rålambska dräktboken 137
Persiska kungar, Ptolemaios
4. Kobad. 2 kungar av sassaniddynastin, 490-talet resp. 620-talet.
5. "Batlemyus". Astronomen Ptolemaios, 150-talet e.Kr.
6. Anoshirvan. Sassanidkungen Khusrau I, 630-talet.