Rålambska dräktboken 3
"Svärdbäraren"
"Silichtar aga. Leibknecht" - Silahtar aga.
'Bäraren av sultanens svärd' var också ceremonimästare, befälhavare för sultanens pager, som rakade och klädde honom m.m. samt för en avdelning av hans beridna livgarde.