Rålambska dräktboken 4
Standardbäraren
"Keisarens Vexillifer"
Den turkiska titeln är Bayrakdar.