Rålambska dräktboken 5
"Drottningen"
"La Regine".
Den av sultanens fyra hustrur som födde en son fick hederstiteln Hasseki Sultan dvs. "Favoritprinsessa". Den högsta rangen i harem hade emellertid sultanens moder, Valide Sultan som kunde få ett betydande politiskt inflytande.